Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2. Bài 1. Đọc, viết (theo mẫu ).

Đề bài

1. Đọc, viết (theo mẫu ):

2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

     Tháng 12 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?

- Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào?

- Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày nào?

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

b)

- Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

- Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

- Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu  là ngày 26 tháng 12.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ngày, tháng