Bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 79 SGK Toán 2. Bài 1. Đọc, viết (theo mẫu ).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết (theo mẫu ):

Phương pháp giải:

- Đọc hoặc viết ngày, tháng vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:

     Tháng 12 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy ? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy ?

- Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật ? Đó là các ngày nào ?

- Tuần này, thứ 6 là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày nào ?

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số từ 1 đến 31, nhẩm lần lượt từ thứ hai đến chủ nhật rồi viết các số còn thiếu vào bảng.

b) Xem các thông tin trên lịch rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

b)

- Ngày 22 tháng 12 là ngày thứ 2, ngày 25 tháng 12 là ngày thứ năm.

- Trong tháng 12 ngày có 4 ngày chủ nhật, đó là các ngày 7, 14, 21, 28.

- Tuần này thứ sáu là ngày 19 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu  là ngày 26 tháng 12.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 12 phiếu