Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2. Bài 1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây.

Đề bài

1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

   Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

    Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan