Bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 73 SGK Toán 2. Bài 1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Phương pháp giải:

- Tay phải cầm bút, tay trái đặt một cạnh của thước trùng với đoạn thẳng đã cho.

- Kéo dài đoạn thẳng về hai phía, ta được đường thẳng cần vẽ.

- Đặt tên hai điểm trên mỗi đường thẳng bằng chữ cái in hoa.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

Phương pháp giải:

Đặt thước vào các điểm, nếu ba điểm cùng nằm trên cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

    Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

    Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 33 phiếu