Bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 69 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

11 - 2 =                        12 - 3 =                       13 - 4 = 

11 - 3 =                        12 - 4 =                       13 - 5 = 

11 - 4 =                        12 - 5 =                       13 - 6 = 

11 - 5 =                        12 - 6 =                       13 - 7 = 

11 - 6 =                        12 - 7 =                       13 - 8 = 

11 - 7 =                        12 - 8 =                       13 - 9 = 

11 - 8 =                        12 - 9 = 

11 - 9 =       

         

14 - 5 =             15 - 6 =               16 - 7 =             17 - 8 = 

14 - 6 =             15 - 7 =              16 - 8 =             17 - 9 = 

14 - 7 =             15 - 8 =              16 - 9 = 

14 - 8 =             15 - 9 =                                       18 - 9 = 

14 - 9 = 

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

11 - 2 = 9                       12 - 3 = 9                      13 - 4 = 9

11 - 3 = 8                       12 - 4 = 8                      13 - 5 = 8

11 - 4 = 7                       12 - 5 = 7                      13 - 6 = 7

11 - 5 = 6                       12 - 6 = 6                      13 - 7 = 6

11 - 6 = 5                       12 - 7 = 5                      13 - 8 = 5

11 - 7 = 4                       12 - 8 = 4                      13 - 9 = 4

11 - 8 = 3                       12 - 9 = 3

11 - 9 = 2

         

14 - 5 = 9         15 - 6 = 9          16 - 7 = 9          17 - 8 = 9

14 - 6 = 8          15 - 7 = 8         16 - 8 = 8          17 - 9 = 8

14 - 7 = 7          15 - 8 = 7         16 - 9 = 7

14 - 8 = 6            15 - 9 = 6                                      18 - 9 = 9

14 - 9 = 5

Bài 2

Tính:

5 + 6 - 8 =                         9 + 8 - 9 =                          3 + 9 - 6 =

8 + 4 - 5 =                         6 + 9 - 8 =                          7 + 7 - 9 = 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

5 + 6 - 8 = 3                     9 + 8 - 9 = 8                       3 + 9 - 6 = 6

8 + 4 - 5 = 7                     6 + 9 - 8 = 7                       7 + 7 - 9 = 5

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu