Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

    x       = 27 - 9                             x = 35 - 7                      

    x       = 18                                  x = 28                            

c) x + 8 = 46

   x        = 46 - 8

   x        = 38

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9