Bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 66 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Tìm \(x\):

a) \(x\) + 9 = 27;                  b) 7 + \(x\) = 35;

c) \(x\) + 8 = 46.

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 9 = 27   

          \(x\) = 27 - 9 

          \(x\) = 18                                     

 b) 7 + \(x\) = 35

           \(x\) = 35 - 7

           \(x\) = 28

c) \(x\) + 8 = 46

          \(x\) = 46 - 8

          \(x\) = 38.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 20 phiếu