Bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 65 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính. 

- Nối phép tính với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:


 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu