Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2. Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

Đề bài

1. Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

2. Tính:

a)                                                b)

 3 x 4 =                                       4 x 5 =                   

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Lời giải chi tiết

1.

a) 3 x 5 = 15                   b) 4 x 3 = 12                       c) 2 x 5 = 10

15 : 5 = 3                         12 : 3 = 4                              10 : 5 = 2

15 : 3 = 5                         12 : 4 = 3                              10 : 2 = 5

2. 

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                      4 x 5 =  20                 

12 : 3 = 4                                      20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                      20 : 5 = 4

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép chia