Bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2. Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu):

 

a) 3 x 5 = 15

b) 4 x 3 = 12

c) 2 x 5 = 10

Phương pháp giải:

Từ phép nhân đã cho, viết 2 phép chia tương ứng bằng tích chia cho một trong hai thừa số.

Lời giải chi tiết:

a)  3 x 5 = 15                          b) 4 x 3 = 12

    15 : 5 = 3                                12 : 3 = 4

    15 : 3 = 5                                12 : 4 = 3

c)  2 x 5 = 10

     10 : 5 = 2

     10 : 2 = 5

Bài 2

Tính:

a)                                               b)

3 x 4 =                                       4 x 5 =

12 : 3 =                                     20 : 4 =

12 : 4 =                                     20 : 5 =

Phương pháp giải:

 - Nhẩm tìm giá trị tích của phép chia.

- Khi lấy tích chia cho một thừa số thì kết quả bằng thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a)                                                b)

 3 x 4 = 12                                  4 x 5 =  20

12 : 3 = 4                                   20 : 4 = 5

12 : 4 = 3                                   20 : 5 = 4

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 38 phiếu