Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2. Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành đường gấp khúc.

Lời giải chi tiết:

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

Bài 2

Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là :

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho (cùng đơn vị đo)

Lời giải chi tiết:

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Bài 3

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải:

 Độ dài đoạn dây đồng đó bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Chú ý:

Độ dài đoạn dây có thể tính bằng cách khác là : \(4\times3=12 \;(cm) \).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 54 phiếu