Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2. Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm...

Lời giải chi tiết

1. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Phương pháp giải :

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành đường gấp khúc.

Cách giải :

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

 

2. Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Phương pháp giải :

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho (cùng đơn vị đo)

Cách giải :

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải :

 Độ dài đoạn dây đồng đó bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác.

Cách giải :

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

Chú ý:

Độ dài đoạn dây có thể tính bằng cách khác là : \(4\times3=12 (cm) \).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay