Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính với các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 8dm

Cắt đi : 3dm

Còn lại : ... dm ?

Muốn tìm độ dài còn lại của sợi dây ta lấy độ dài sợi dây ban đầu trừ đi độ dài đoạn thẳng đã cắt.

Lời giải chi tiết:

Đoạn dây còn lại dài số đề-xi-mét là: 

8 - 3 = 5 (dm)

Đáp số: 5dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 22 phiếu