Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 2. Bài 1. Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?

Đề bài

1. Đồng hồ nào ứng với mỗi câu sau?

a) Em tưới cây lúc 5 giờ chiều.

b) Em đang học ở trường lúc 8 giờ sáng

c) Cả nhà em ăn cơm lúc 6 giờ chiều

d) Em đi ngủ lúc 21 giờ

2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5:

   Tháng 5 có 31 ngày.

b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết:

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ mấy?

- Các ngày thứ bảy trong tháng 5 là ngày nào?

- Thứ tư tuần này là ngày 12 tháng 5. Thứ tư tuấn trước là ngày nào? Thứ tư tuần sau là ngày nào?

3. Quay mặt kim trên đồng hồ để đồng hồ chỉ:

8 giờ sáng;                     2 giờ chiều;                        9 giờ tối

20 giờ;                           21 giờ;                               14 giờ.

Lời giải chi tiết

1. 

- Đồng hồ A ứng với câu b

- Đồng hồ B ứng với câu d

- Đồng hồ C ứng với câu c

- Đồng hồ D ứng với câu a

2. 

a.

- Hàng thứ hai điền vào các ô trống lần lượt là: 3, 4, 9.

- Hàng thứ ba điền vào các ô trống lần lượt là: 10, 13, 14, 15.

- Hàng thứ tư điền vào các ô trống lần lượt là: 18, 19, 20 , 21

- Hàng thứ năm điền vào các ô trống lần lượt là: 24, 25, 28, 29

b.

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

- Ngày thứ bảy trong tháng 5 là các ngày 8, ngày 15, ngày 22, ngày 29.

- Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5, thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

3. 

8 giờ sáng và 20 giờ: quay kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12

2 giờ chiều hay 14 giờ: kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

9 giờ tối hay 21 giờ: kim ngắn chỉ số 9, kim dài chỉ số 12.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 81 SGK Toán 2