Bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2. Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Đề bài

1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;           11 giờ;             14 giờ;          18 giờ;            23 giờ.

Lời giải chi tiết

1. 

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

2. 

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

3. 

- Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

- Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Thực hành xem đồng hồ - Phần 3 - Toán 2