Bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 78 SGK Toán 2. Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Phương pháp giải:

- Xem giờ trên mỗi đồng hồ và đọc nội dung trong từng hình.

- Ghép tranh với đồng hồ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

Bài 2

Câu nào đúng? Câu nào sai?

Phương pháp giải:

- Xem giờ trên mỗi đồng hồ và nội dung trong từng bức tranh.

- Đọc các khẳng định rồi xác định đúng hay sai.

Lời giải chi tiết:

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Bài 3

Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;           11 giờ;             14 giờ;          18 giờ;            23 giờ.

Phương pháp giải:

Xoay kim phút chỉ vào số 12; xoay kim giờ chỉ vào số nào thì là giờ đó.

Lời giải chi tiết:

- Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

- Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12  

- Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12 .

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu