Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Đề bài

1. Tìm x:

a) 15 - x = 10;              15 - x = 8;                42 - x = 5

b) 32 - x = 14;              32 - x = 18;               x - 14 = 18

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Lời giải chi tiết

1. 

a) 15 - x = 10;             15 - x = 8;                 42 - x = 5

           x = 15 - 10              x = 15 - 8                   x = 42 - 5 

           x = 5                       x = 7                          x = 37

b) 32 - x = 14;             32 - x = 18;              x - 14 = 18

           x = 32 - 14              x = 32 - 18         x        = 18 + 14

           x = 18                     x = 14                x        = 32

2. 

3. 

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 ( ô tô )

Đáp số: 25 ô tô.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm số trừ