Bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 72 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm x:

a) 15 - x = 10;              15 - x = 8;                42 - x = 5

b) 32 - x = 14;              32 - x = 18;               x - 14 = 18

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 15 - x = 10;                    15 - x = 8;

           x = 15 - 10                     x = 15 - 8

           x = 5                              x = 7

42 - x = 5

       x = 42 - 5

       x = 37

 

b) 32 - x = 14;                   32 - x = 18;

           x = 32 - 14                    x = 32 - 18

           x = 18                           x = 14

x - 14 = 18

       x = 18 + 14

       x = 32

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 35 ô tô

Còn lại : 10 ô tô

Rời bến : ... ô tô ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số xe ô tô ban đầu trong bến trừ đi số ô tô còn lại.

Lời giải chi tiết:

Số ô tô rời bến là:

35 - 10 = 25 (ô tô)

Đáp số: 25 ô tô.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 26 phiếu