Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ 100 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính nhẩm (theo mẫu) :

100 - 20 =

100 - 70 =

100 - 40 =

100 - 10 = 

Phương pháp giải:

 Mẫu: 100 - 20 = ?

Nhẩm: 10 chục - 2 chục = 8 chục

Vậy: 100 - 20 = 80.

Lời giải chi tiết:

100 - 20 = 80

100 - 70 = 30

100 - 40 = 60

100 - 10 = 90

Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Buổi sáng : 100 hộp sữa

Buổi chiều ít hơn buổi sáng : 24 hộp sữa 

Buổi chiều : ... hộp sữa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số hộp sữa bán được buổi sáng trừ đi 24 hộp.

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là :

100 - 24 = 76 (hộp sữa)

Đáp số: 76 hộp sữa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu