Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2. Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải:

- Quan sát hình ảnh, độ dài đoạn thẳng 1dm và độ dài của các đoạn thẳng AB, CD.

- Chọn cụm từ thích hợp rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

b)

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Bài 2

Tính (theo mẫu) :

a) 1dm + 1dm = 2 dm

    3dm + 2dm =

    8dm + 2dm =

    9dm + 10dm =

b) 8dm – 2dm = 6dm

    16dm – 2dm =

    10dm – 9dm =

    35dm – 3dm =

Phương pháp giải:

 Tính cộng hoặc trừ các số rồi viết đơn vị độ dài vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 1dm + 1dm = 2dm

    3dm + 2dm = 5dm

    8dm + 2dm = 10dm

    9dm + 10dm = 19dm

b) 8dm – 2dm = 6dm

    16dm – 2dm = 14dm

    10dm – 9dm = 1dm

    35dm – 3dm = 32dm

Bài 3

 Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

- Ước lượng bằng mắt, rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Chú ý : 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu