Bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 7 SGK Toán 2. Bài 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi.

Đề bài

1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi:

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Độ dài đoạn thẳng AB  ........... 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

- Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

2. Tính (theo mẫu) :

a)1dm + 1dm = 2 dm                      3dm + 2dm =

   8dm + 2dm =                               9dm + 10dm =

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm =

    10dm - 9dm =                             35dm - 3dm =

3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Lời giải chi tiết

1. 

- Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

- Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

- Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

- Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

2.

a)1dm + 1dm = 2dm                    3dm + 2dm = 5dm

   8dm + 2dm = 10dm                  9dm + 10dm = 19dm

b) 8dm - 2dm = 6dm                       16dm - 2dm = 14dm

    10dm - 9dm = 1dm                      35dm - 3dm = 32dm

3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Đề-xi-mét