Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

- Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

- Điền các kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Bà              : 65 tuổi

Mẹ kém bà : 27 tuổi

Mẹ             : ... tuổi ?

Muốn tìm lời giải ta lấy tuổi của bà trừ đi 27 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Năm nay mẹ có số tuổi là :

65 - 27 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng