Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:

a) 63 và 24;                b) 83 và 39;                       c) 53 và 17.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x\) - 18 = 9;                    b) \(x\) + 26 = 73;

c) 35 + \(x\) = 83.

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) - 18 = 9

           \(x\) = 9 + 18

           \(x\) = 27

 b) \(x\) + 26 = 73

             \(x\) = 73 - 26

             \(x\) = 47 

 c) 35 + \(x\) = 83

             \(x\) = 83 - 35

             \(x\) = 48

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu

Các bài liên quan: - 53 - 15

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Gửi bài