Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Đội Hai                      : 92 cây 

Đội Một ít hơn đội Hai : 38 cây

Đội Một                     : ... cây ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây đội Hai trồng được trừ đi 38 cây.

Lời giải chi tiết:

Đội Một trồng được số cây là:

92 - 38 = 54 (cây)

Đáp số: 54 cây.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 23 phiếu