Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44;                b) 51 và 25;                    c) 91 và 9.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x + 16 = 41\);

b) \(x + 34 = 81\); 

c) \(19 + x = 61\).

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 16 = 41\)                                        

              \(x = 41 - 16\)

              \(x = 25\)

b) \(x + 34 = 81\)

              \(x= 81 - 34\)

             \(x= 47\)

c) \(19 + x = 61\)

              \(x = 61 - 19\)

              \( x = 42\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu