Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

Bài 1. Tính:

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 81 và 44;                b) 51 và 25;                    c) 91 và 9.

Bài 3. Tìm x:

a) x + 16 = 41;                 b) x + 34 = 81;                 c) 19 + x = 61.

Lời giải chi tiết

1.

 

2.

3. 

a) x + 16 = 41                                        b) x + 34 = 81

            x = 41 - 16                                     x          = 81 - 34

            x = 25                                            x           = 47

c) 19 + x = 61

           x = 61 - 19

           x = 42

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 51 - 15