Bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 5 SGK Toán 2. Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hai số theo thứ tự từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

a) Các số hạng là 42 và 36

b) Các số hạng là 53 và 22 ;

c) Các số hạng là 30 và 28 ;

d) Các số hạng là 9 và 20.

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính theo mẫu.

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp. Hỏi hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu xe đạp ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 12 xe đạp

Buổi chiều bán: 20 xe đạp

Cả ngày bán: ..... xe đạp ?

Muốn tìm số xe đạp cả ngày bán được thì ta lấy số xe đạp bán được của buổi sáng cộng với số xe đạp bán được của buổi chiều.

Lời giải chi tiết:

Hai buổi cửa hàng bán được tất cả số xe đạp là:

12 + 20 = 32 (xe đạp)

Đáp số: 32 xe đạp.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu