Bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 47 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\): 

a) \(x + 9 = 30\);              b) \(5 + x = 20\);

c) \(x + 19 =  60\)

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 9 = 30\);                 

            \(x = 30 - 9\) 

            \(x = 21\).

b) \(5 + x = 20\);                   

           \(x = 20 - 5\)

           \(x = 15\)

 c) \(x + 19 = 60\)

              \(x = 60 - 19\)

              \(x = 41\)

Bài 3

Có 2 chục que tính, bớt đi 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số que tính còn lại ta lấy số que tính có ban đầu trừ đi số que tính đã bớt.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2 chục = 20 

Số que tính còn lại là:

20 - 5 = 15 (que tính)

Đáp số: 15 que tính.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 17 phiếu