Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x (theo mẫu ).

Đề bài

1. Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x = 14

x           = 9 - 3                  c) x + 2 = 8                    g) 3 + x = 10

x           = 6                       d) x + 8 = 19

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

3. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

Lời giải chi tiết

1. 

b) x + 5 = 10                                           e) 4 + x = 14

    x       = 10 - 5                                                 x = 14 - 4

    x       = 5                                                        x = 10 

c) x + 2 = 8                                              g) 3 + x = 10

   x        = 8 - 2                                                    x = 10 - 3

   x        = 6                                                          x = 7

d) x + 8 = 19

    x       = 19 -8 

    x       = 11

2. 

3. 

Số học sinh gái của lớp là:

35 - 20 = 15 ( học sinh )

Đáp số: 15 học sinh.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm một số hạng trong một tổng