Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2. Bài 1. Đọc viết theo mẫu.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Vận dụng kiến thức: Ki-lô-gam viết tắt là kg.

- Khối lượng của quả bí bằng tổng khối lượng của hai quả cân.

- Viết cách đọc và viết của các khối lượng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 

6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =

47kg + 12kg =                       35kg - 25kg =

Phương pháp giải:

 Tính tổng hai số rồi viết đơn vị "kg" vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

1kg + 2kg = 3kg

6kg + 20kg = 26kg

47kg + 12kg = 59kg

                        10kg - 5kg = 5kg

                        24kg - 13kg = 11kg

                        35kg - 25kg = 10kg.

Bài 3

Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bao gạo to : 25kg

Bao gạo bé : 10kg

Cả hai : ....kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng bao gạo to cộng với khối lượng bao gạo nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Cả hai bao gaọ nặng số ki-lô-gam là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu