Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2. Bài 1. Đọc viết theo mẫu.

Đề bài

1. Đọc viết (theo mẫu):

2. Tính theo mẫu:

1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 

6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =

47kg + 12kg =                       35kg - 25kg =

3. Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

Lời giải chi tiết

1. 

2.

47kg + 12kg = 59kg                      10kg - 5kg = 5kg

6kg + 20kg = 26kg                        24kg - 13kg = 11kg

35kg - 25kg = 10kg.

3.

Cả hai bao gaọ nặng là:

25 + 10 = 35 (kg)

Đáp số: 35kg.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ki-lô-gam