Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2. Bài 1: Vườn nhà Mai có 17 cây cam...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam của nhà Mai trừ đi 7 cây cam.

Lời giải chi tiết:

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 (cây cam)

Đáp số: 10 cây cam.

Bài 2

An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

An : 95cm

Bình thấp hơn An : 5cm

Bình : ....cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của bạn An trừ đi 5cm.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của Bình là:

95 - 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm.

Bài 3

Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Gái : 15 học sinh

Trai ít hơn gái : 3 bạn

Trai : ... học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái trừ đi 3 bạn.

Lời giải chi tiết:

Lớp 2A có số học sinh trai là:

15 - 3 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 27 phiếu

Các bài liên quan: - Bài toán về ít hơn

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay


Hỏi bài