Bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 30 SGK Toán 2. Bài 1: Vườn nhà Mai có 17 cây cam...

Đề bài

1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam?

Tóm tắt

2. An cao 95cm, Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

 

3. Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải chi tiết

1. 

Số cây cam vườn nhà Hoa có là:

17 - 7 = 10 ( cây cam )

Đáp số: 10 cây cam.

2.

Chiều cao của Bình là:

95 - 5 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm

3.

Số học sinh trai lớp 2A có là:

15 - 3 = 12 ( học sinh )

Đáp số: 12 học sinh.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài toán về ít hơn