Bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 3 SGK Toán 2. Bài 1: a) Nếu tiếp các số có một chữ số.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

    a) Nêu tiếp các số có một chữ số:

0 1 2              

    b) Viết số bé nhất có một chữ số.

    c) Viết số lớn nhất có một chữ số.

Phương pháp giải:

- Đếm các số từ 0 đến 9 rồi điền vào ô trống.

- Trong các số của câu a, tìm số có giá trị bé nhất và lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    b)  Số bé nhất có một chữ số là số 0.

    c)  Số lớn nhất có một chữ số là số 9.

Bài 2

a) Nêu tiếp các số có hai chữ số:

    b) Viết số bé nhất có hai chữ số.

    c) Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Phương pháp giải:

- Đếm xuôi các số từ 10 đến 99 rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

- Trong bảng số trên, tìm số có giá trị bé nhất và lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10.

c) Số lớn nhất có hai chữ số là số 99.

Bài 3

a) Viết số liền sau của 39;              b) Viết số liền trước của 90

c) Viết số liền trước của 99;           d) Viết số liền sau của 99.

Phương pháp giải:

- Số liền sau của số a là số đứng kế tiếp ngay phía sau của a và có giá trị lớn hơn a một đơn vị.

- Số liền trước của số a là số đứng kế tiếp ngay phía trước của a và có giá trị ít hơn a một đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) Số liền sau của 39 là số 40;             b) Số liền trước của 90 là 89;

c) Số liền trước của 99 là 98;               d) Số liền sau của 99 là 100.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 28 phiếu