Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2. Bài 1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

Tóm tắt

Hòa có : 4 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

Bình có: ... bông hoa ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bông hoa của Bình ta lấy số bông hoa của Hòa cộng thêm 2. 

Lời giải chi tiết:

Bình có số bông hoa là:

4 + 2 = 6 ( bông hoa)

Đáp số: 6 bông hoa.

Bài 2

Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Nam có: 10 viên bi

Bảo nhiều hơn Nam : 5 viên bi

Bảo có: ... viên bi ?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số viên bi của Bảo ta lấy số viên bi của Nam cộng thêm 5.

Lời giải chi tiết:

Bảo có số viên bi là:

10 + 5 = 15 ( viên bi)

Đáp số: 15 viên bi.

Bài 3

Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mận : 95cm

Đào cao hơn Mận : 3cm

Đào : ...cm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy chiều cao của Mận cộng với 3cm.

Lời giải chi tiết:

Đào cao số xăng-ti-mét là:

95 + 3 = 98 ( cm)

Đáp số: 98 cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu