Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 59 và 6;                 b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nối các điểm để có hình vuông:

Phương pháp giải:

 Dùng thước kẻ và bút chì để vẽ hình vuông từ các điểm đã cho.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 10 phiếu