Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Đề bài

1. Tính:

 

2. Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

3. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

                              19 + 1 = 20

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

Tóm tắt:

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: .... con gà?

Giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

3. 

Có thể viết 5 phép cộng như sau:

18 + 2 = 20;

14 + 6 = 20;

17 + 3 = 20;

13 + 7 = 20;

16 + 4 = 20.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 26 + 4 ; 36 + 24