Bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 13 SGK Toán 2. Bài 1. Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Tính:

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: .... con gà?

Muốn tìm cả hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà thì ta lấy số gà của nhà Mai cộng với số gà của nhà Lan.

Lời giải chi tiết:

Cả hai nhà nuôi được số con gà là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

Bài 3

Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

                              19 + 1 = 20

Phương pháp giải:

Lấy số hạng thứ nhất là các số có giá trị nhỏ hơn 20.

Tìm tiếp số hạng thứ hai sao cho tổng hai số bằng 20.

Viết phép tính cộng hai số hạng vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Có thể viết 5 phép cộng như sau:

18 + 2 = 20;

14 + 6 = 20;

17 + 3 = 20;

13 + 7 = 20;

16 + 4 = 20.

Chú ý: Ngoài các phép tính trên, em có thể viết thêm nhiều các phép tính khác thỏa mãn đề bài.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 11 phiếu