Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2. Bài 1: a) Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc mấy giờ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

Xác định kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Giải chi tiết:

a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

Bài 2

a) Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn ?

b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn ?

Phương pháp giải:

 - Người đến sớm hơn có số giờ ít hơn.

- Người đi ngủ muộn hơn có số giờ nhiều hơn.

Giải chi tiết:

a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

Bài 3

Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8...

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15...

c) Em làm bài kiểm tra trong 35...

Phương pháp giải:

Tùy từng trường hợp để điền đơn vị giờ hoặc phút thích hợp.

Chú ý : 1 giờ = 60 phút.

Giải chi tiết:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 38 phiếu