Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2. Bài 1: a) Nam cùng các bạn đến vườn thú lúc mấy giờ?

Lời giải chi tiết

1.

Phương pháp giải :

Xác định kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của mỗi đồng hồ.

Cách giải :

a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

2.

a) Hà đến trường lúc 7 giờ, Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn ?

b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn ?

Phương pháp giải :

 - Người đến sớm hơn có số giờ ít hơn.

- Người đi ngủ muộn hơn có số giờ nhiều hơn.

Cách giải :

a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

3. Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8...

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15...

c) Em làm bài kiểm tra trong 35...

Phương pháp giải :

 Tùy từng trường hợp để điền đơn vị giờ hoặc phút thích hợp.

Chú ý : 1 giờ = 60 phút.

Cách giải :

a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 127 SGK Toán 2