Bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2. Bài 1: Đã tô màu hình nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 3}\) hình nào ? 

Phương pháp giải:

Chọn hình được chia thành 3 phần bằng nhau và đã tô màu một phần.

Lời giải chi tiết:

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 3}\) hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 3}\) hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 3}\) hình D (hình tròn). 

Bài 2

Hình nào có \(\displaystyle{1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu ?

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông trong các hình đã cho rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Hình A, hình B, hình C có \(\displaystyle{1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu.

Bài 3

Hình nào đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 3}\)  số con gà ? 

Phương pháp giải:

- Đếm số con gà có trong hình rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số gà đã khoanh bằng với kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Hình b là hình đã khoanh vào \(\displaystyle{1 \over 3}\) số con gà.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 37 phiếu