Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 19 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2. Bài 1: a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng...

Lời giải chi tiết

1.

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài của hai hoặc ba đoạn thẳng đã cho.

Cách giải:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10  14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: a) 27cm; b) 33 dm.

2. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC và CD.

Cách giải:

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm.

3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm  hai đoạn thẳng.

Phương pháp giải:

 Liệt kê và đọc tên các đường gấp khúc.

Cách giải:

a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 104 SGK Toán 2