Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2. Bài 1: a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Phương pháp giải:

Tính tổng độ dài của hai hoặc ba đoạn thẳng đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

        12 + 15 = 27 (cm)

b) Độ dài đường gấp khúc là:

         10 + 14 + 9 = 33 (dm)

              Đáp số: a) 27cm; b) 33 dm.

Bài 2

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC và CD.

Lời giải chi tiết:

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm.

Bài 3

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm  hai đoạn thẳng.

Phương pháp giải:

 Liệt kê và đọc tên các đường gấp khúc.

Lời giải chi tiết:

a) Đường gấp khúc là: ABCD hoặc DCBA.

b) Đường gấp khúc là: ABC; BCD.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 155 phiếu