Bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày,Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

5 x 3 =                                  5 x 2 =                              5 x 10 =

5 x 5 =                                  5 x 4 =                              5 x 9   =

5 x 7 =                                  5 x 6 =                              5 x  8 = 

                                                                                     5 x 1  =

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị các phép tính trong bảng nhân 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

5 x 3 = 15                        5 x 2 = 10                           5 x 10 = 50

5 x 5 = 25                        5 x 4 = 20                           5 x 9   = 45

5 x 7 = 35                        5 x 6 = 30                           5 x  8 = 40

                                                                                    5 x 1  = 5

Bài 2

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt:

1 tuần làm : 5 ngày

4 tuần làm : ? ngày.

Tìm số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần thì ta lấy số ngày đi làm của mỗi tuần nhân với số tuần.

Giải chi tiết:

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

Bài 3

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi cách 5 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu