Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 2


Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 2. Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Buổi sáng : 48l

Buổi chiều : 37l

Cả hai       : ... l ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu bán được của buổi sáng cộng với số lít dầu bán được của buổi chiều.

Lời giải chi tiết:

Cả hai buổi bán được số lít dầu là:

\(48 + 37 = 85\) (lít)

Đáp số: \(85\) lít dầu.

Bài 2

Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Bình                  : 32kg

An nhẹ hơn Bình : 6kg

An                     : ... kg ?

Muốn tìm cân nặng của An ta lấy cân nặng của Bình trừ đi 6kg.

Lời giải chi tiết:

An cân nặng số ki-lô-gam là :

\(32 - 6 = 26\) (kg)

Đáp số: \(26\)kg.

Bài 3

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lan                       : 24 bông hoa

Liên nhiều hơn Lan : 16 bông hoa

Liên                      : ... bông hoa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Lan cộng với 16 bông hoa.

Lời giải chi tiết:

Liên hái được số bông hoa là:

\(24 + 16 = 40\) (bông hoa)

Đáp số: \(40\) bông hoa.

Bài 4

Viết số thích hợp vào các ô màu xanh: 

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số từ 1 đến 14 rồi điền số còn thiếu vào ô trống. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu