Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

12 - 7 =                       11 - 8 =

14 - 7 =                       13 - 8 =

16 - 7 =                       15 - 8 =

                 14 - 9 =              16 - 8 =

                 15 - 9 =              17 - 8 =

                 17 - 9 =              18 - 9 =

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

12 - 7 = 5              11 - 8 = 3

14 - 7 = 7              13 - 8 = 5

16 - 7 = 9              15 - 8 = 7

             14 - 9 = 5             16 - 8 = 8

             15 - 9 = 6             17 - 8 = 9

             17 - 9 = 8             18 - 9 = 9

Bài 2

Tính :

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm x:

a) 32 - x = 18;                     b) 20 - x = 2;                       c) x - 17 = 25

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 32 - x = 18                 b) 20 - x = 2

           x = 32 - 18                     x = 20 - 2

           x = 14                            x = 18

 c) x - 17 = 25

           x = 17 + 25

           x = 42  

Bài 4

Vẽ đường thẳng:

Phương pháp giải:

a) Đặt cạnh thước kẻ trùng với hai điểm M, N; kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

b) Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm đã cho rồi vẽ đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 22 phiếu