Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

15 - 6 =                      14 - 8 =                   15 - 8 =                  15 - 9 =

16 - 7 =                      15 - 7 =                  14 - 6 =                  16 - 8 =

17 - 8 =                      16 - 9 =                  17 - 9 =                  14 - 5 =

18 - 9 =                      13 - 6 =                  13 - 7 =                  13 - 9 =

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

15 - 6 = 9                           14 - 8 = 6 

16 - 7 = 9                           15 - 7 = 8

17 - 8 = 9                           16 - 9 = 7

18 - 9 = 9                           13 - 6 = 7

15 - 8 = 7                           15 - 9 = 6

14 - 6 = 8                           16 - 8 = 8

17 - 9 = 8                           14 - 5 = 9

13 - 7 = 6                           13 - 9 = 4

Bài 2

Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 =                  16 - 6 - 3 =                     17 - 7 - 2 =

15 - 6 =                       16 - 9 =                          17 - 9 = 

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

15 - 5 - 1 = 9                 16 - 6 - 3 = 7                    17 - 7 - 2 = 8

15 - 6 = 9                      16 - 9 = 7                         17 - 9 = 8

Bài 3

 Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7;                   72 - 36

b) 81 - 9;                   50 - 17.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò ?

Phương pháp giải:

 Mẹ                             : 50 l sữa

Chị vắt được ít hơn mẹ : 18l sữa

Chị                             : ... lít sữa ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít sữa mẹ vắt được trừ đi 18 l.

Lời giải chi tiết:

Chị vắt được số lít sữa bò là:

50 - 18 = 32 (lít)

Đáp số: 32l sữa bò. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu