Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

14 - 5 =                        14 - 7 =                   14 - 9 =

14 - 6 =                        14 - 8 =                   13 - 9 = 

Phương pháp giải:

 Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

14 - 5 = 9                       14 - 7 = 7                  14 - 9 = 5

14 - 6 = 8                       14 - 8 = 6                  13 - 9 = 4

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47;                   30 - 6;                   74 - 49;

b) 62 - 28;                   83 - 45;                  60 - 12.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x\) - 24 = 34;                   b) \(x\) + 18 = 60;

c) 25 + \(x\) = 84.

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) - 24 = 34

           \(x\) = 34 + 24

           \(x\) = 58

b) \(x\) + 18 = 60   

            \(x\) = 60 - 18        

            \(x\) = 42 

c) 25 + \(x\) = 84

            \(x\) = 84 - 25

            \(x\) = 59.

Bài 4

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 84 ô tô

Ô tô : 45 ô tô

Máy bay : ... chiếc ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 84 trừ đi số ô tô đã cho.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đó có số máy bay là:

84 - 45 = 39 (máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu