Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phái sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Vải xanh                           : 34dm

Vải tím ngắn hơn vải xanh : 15dm

Vải tím                             : ...dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của mảnh vải xanh trừ đi 15dm.

Lời giải chi tiết:

Mảnh vải màu tím dài số đề-xi-mét là :

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 19dm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu