Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

3. 

Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài là

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 34dm

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 54 - 18