Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phái sang trái.

Cách giải :

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Cách giải :

Bài 3

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Vải xanh                           : 34dm

Vải tím ngắn hơn vải xanh : 15dm

Vải tím                             : ...dm ?

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của mảnh vải xanh trừ đi 15dm.

Cách giải :

Mảnh vải màu tím dài số đề-xi-mét là :

34 - 15 = 19 (dm)

                  Đáp số: 34dm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 54 - 18