Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Nhà Hà                     : 34 con gà

Nhà Ly ít hơn nhà Hà : 9 con gà

Nhà Ly                      : ... con gà ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con gà của nhà Hà nuôi trừ đi 9 con gà.

Lời giải chi tiết:

Nhà bạn Ly nuôi số con gà là:

34 - 9 = 25 (con gà)

Đáp số: 25 con gà.

Bài 4

Tìm \(x\):

a) \(x\) + 7 = 34; 

b) \(x\) - 14 = 36.

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 7 = 34                                  

           \(x\) = 34 - 7                                  

           \(x\) = 27                                      

b) \(x\) - 14 = 36

           \(x\) = 36 + 14

            \(x\) = 50

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.