Bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 61 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =                   8 + 6 =                      7 + 7 =

    5 + 9 =                6 + 8 =                      14 - 7 =

   14 - 9 =               14 - 8 =                      14 - 4 =

   14 - 5 =               14 - 6 =                      14 - 10 =

b) 14 - 4 - 2 =           14 - 4 - 5 =                 14 - 4 - 1 =

    14 - 6 =                14 - 9 =                      14 - 5 = 

Phương pháp giải:

a) Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

    5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 - 7 = 7

    14 - 9 = 5              14 - 8 = 6                     14 - 4 = 10

    14 - 5 = 9              14 - 6 = 8                     14 - 10 = 4

b) 14 - 4 - 2 = 8          14 - 4 - 5 = 5                14 - 4 - 1 = 9

    14 - 6 = 8               14 - 9 = 5                     14 - 5 = 9

Bài 2

Tính: 

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ 14 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

 Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 14 quạt điện 

Đã bán : 6 quạt điện

Còn lại : ... quạt điện ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quạt điện cửa hàng có lúc ban đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đó còn lại số quạt điện là:

14 - 6 = 8 (quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu