Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(x\) + 6 = 33;                b) 8 + \(x\) = 43;

c) \(x\) - 5 = 53. 

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 6 = 33

           \(x\) = 33 - 6

           \(x\) = 27

b) 8 + \(x\) = 43

          \(x\) = 43 - 8

          \(x\) = 35

c) \(x\) - 5 = 53

         \(x\) = 53 + 5

         \(x\) = 58

Bài 4

Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

Phương pháp giải:

- Tìm điểm cắt nhau của hai đường thẳng rồi điền một chấm tròn vào điểm đó.

- Vẽ 8 chấm tròn còn lại lên 2 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn có 5 chấm tròn.

Lời giải chi tiết:

 Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 44 phiếu