Bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 57 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 9 + 4 =                     8 + 5 =                      7 + 6 = 

    4 + 9 =                     5 + 8 =                      6 + 7 =

   13 - 9 =                     13 - 8 =                     13 - 7 =

   13 - 4 =                     13 - 5 =                     13 - 6 =

b) 13 - 3 - 5 =              13 - 3 - 1 =                 13 - 3 - 4 =

    13 - 8 =                   13 - 4 =                      13 - 7 = 

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 4 = 13                   8 + 5 = 13              7 + 6 = 13

    4 + 9 = 13                   5 + 8 = 13              6 + 7 = 13

   13 - 9 = 4                   13 - 8 = 5                13 - 7 = 6

   13 - 4 = 9                   13 - 5 = 8                13 - 6 = 7

b) 13 - 3 - 5 = 5               13 - 3 - 1 = 9          13 - 3 - 4 = 6

    13 - 8 = 5                    13 - 4 = 9               13 - 7 = 6

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

 Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 13 và 9;                    b) 13 và 6;                     c) 13 và 8.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 13 xe đạp

Bán : 6 xe đạp

Còn lại : ... xe đạp ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số xe đạp cửa hàng đang có trừ đi số xe đạp cửa hàng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng còn lại số xe đạp là :
13 - 6 = 7 (xe đạp)

Đáp số: 7 xe đạp.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.