Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Đề bài

1. Tìm x:

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                    c) x - 10 = 25

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                   g) x - 12 = 36.

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

 

3. Số?

 

4. 

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Lời giải chi tiết

1. 

a) x - 4 = 8;                  b) x - 9 = 18;                 c) x - 10 = 25

    x      = 8 + 4                 x      = 18 + 9                x        = 25 + 10

    x      = 12                      x     = 27                       x        = 35

d) x - 8 = 24;                 e) x - 7 = 21;                 g) x - 12 = 36.

    x      = 24 + 8                x      = 21 + 7                x        = 36 + 12

    x      = 32                       x     = 28                       x         = 48

2. 

3. 

4. 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan