Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm \(x\):

a) \(x - 4 = 8\);         b) \(x - 9 = 18\);        c) \(x - 10 = 25\)

d) \(x - 8 = 24\);       e) \(x - 7 = 21\);         g)\(x - 12 = 36\).

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải : 

a) \(x - 4 = 8\)               b) \(x - 9 = 18\) 

            \(x = 8 + 4\)                   \(x = 18 + 9\)

            \(x = 12\)                        \(x = 27\)                       

c) \(x - 10 = 25\)            d) \(x - 8 = 24\)

             \(x= 25 + 10\)               \(x=24+8\)

              \(x = 35\)                       \(x = 32\)

e) \(x - 7 = 21\)            g) \(x - 12 = 36\).

            \(x = 21 + 7\)                \(x = 36 + 12\)

            \(x = 28\)                       \(x = 48\)

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

 

Phương pháp giải :

 - Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ rồi điền vào bảng.

Cách giải : 

Bài 3

Số?

 

Phương pháp giải :

 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Cách giải : 

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Phương pháp giải :

 - Dùng thước kẻ và bút chì nối hai điểm A và B; C và D.

- Hai đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm, đánh dấu bằng một chấm rồi đặt tên bằng một chữ cái in hoa.

Cách giải : 

 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tìm số bị trừ