Bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 56 SGK Toán 2. Bài 1: Tìm x.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tìm \(x\):

a) \(x - 4 = 8\);         b) \(x - 9 = 18\);          c) \(x - 10 = 25\)

d) \(x - 8 = 24\);       e) \(x - 7 = 21\);          g)\(x - 12 = 36\).

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x - 4 = 8\)               b) \(x - 9 = 18\) 

            \(x = 8 + 4\)                   \(x = 18 + 9\)

            \(x = 12\)                        \(x = 27\)

c) \(x - 10 = 25\)

             \(x= 25 + 10\)

              \(x = 35\)

d) \(x - 8 = 24\)

            \(x=24+8\)

            \(x = 32\)

e) \(x - 7 = 21\)

            \(x = 21 + 7\)

            \(x = 28\)

g) \(x - 12 = 36\)

              \(x = 36 + 12\)

              \(x = 48\)

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 - Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Số?

Phương pháp giải:

 Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a) Vẽ đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD.

b) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm. Hãy ghi tên điểm đó.

Phương pháp giải:

 - Dùng thước kẻ và bút chì nối hai điểm A và B; C và D.

- Hai đoạn thẳng cắt nhau tại một điểm, đánh dấu bằng một chấm rồi đặt tên bằng một chữ cái in hoa.

Lời giải chi tiết:

 

Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD cắt nhau tại một điểm O.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 23 phiếu