Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính: 

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.

3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

4. Tìm x:

a) x + 7 = 42;                              b) 5 + x = 62.

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

3. 

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 - 9 = 13 ( nhãn vở )

Đáp số: 13 nhãn vở.

4. 

a) x + 7 = 42                               b) 5 + x = 62

    x       = 42 - 7                                     x = 62 - 5

    x       = 35                                          x = 57

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - 32 - 8