Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có       : 22 nhãn vở

Cho     : 9 nhãn vở

Còn lại : ... nhãn vở ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số nhãn vở Hòa có ban đầu trừ đi số nhãn vở đã cho đi.

Lời giải chi tiết:

Hòa còn lại số nhãn vở là:

22 - 9 = 13 (nhãn vở)

Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4

Tìm \(x\):

a) \(x + 7 = 42\);                  b) \(5 + x = 62\).

Phương pháp giải:

 Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x + 7 = 42\)

            \(x = 42 - 7\)

            \(x = 35\)

b) \(5 + x = 62\)

            \(x = 62 - 5\)

            \(x = 57\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu