Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a)  9 + 3 =               8 + 4 =             7 + 5 =               6 + 6 = 

     3 + 9 =               4 + 8 =             5 + 7 =               12 - 6 =

    12 - 9 =              12 - 8 =            12 - 7 =

    12 - 3 =              12 - 4 =            12 - 5 = 

b)  12 - 2 - 7 =                    12 - 2 - 5 =                        12 - 2 - 6 = 

     12 - 9 =                         12 - 7 =                             12 - 8 =

Phương pháp giải:

Nhẩm tìm kết quả của các phép tính rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 9 + 3 = 12           8 + 4 = 12

    3 + 9 = 12           4 + 8 = 12

   12 - 9 = 3             12 - 8 = 4

   12 - 3 = 9             12 - 4 = 8

           7 + 5 = 12             6 + 6 = 12

           5 + 7 = 12            12 - 6 = 6

           12 - 7 = 5

           12 - 5 = 7

b)  12 - 2 - 7 = 3                  12 - 2 - 5 = 5                   12 - 2 - 6 = 4 

    12 - 9 = 3                        12 - 7 = 5                        12 - 8 = 4

Bài 2

 Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;                  b) 12 và 3;                    c) 12 và 9.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tất cả     : 12 quyển vở

Bìa đỏ     : 6 quyển vở

Bìa xanh : ... quyển vở ?

Lời giải chi tiết:

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 18 phiếu