Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2l + 1l =                 15l - 5l =                  3l + 2l - 1l = 

16l + 5l =                35l - 12l =               16l - 4l + 15l =

2. Số?

3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

4. Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Lời giải chi tiết

1.

2l + 1l = 3l                 15l - 5l = 10l                 3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l             35l - 12l = 23l              16l - 4l + 15l = 27l.

2.

a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

3.

Số lít dầu thùng thứ hai có là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 43 SGK Toán 2