Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính: 

2\(\ell\) + 1\(\ell\) =                   15\(\ell\) - 5\(\ell\) =

16\(\ell\) + 5\(\ell\) =                 35\(\ell\) - 12\(\ell\) =

           3\(\ell\) + 2\(\ell\) - 1\(\ell\) = 

       16\(\ell\) - 4\(\ell\) + 15\(\ell\) =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả. 

Lời giải chi tiết:

2\(\ell\) + 1\(\ell\) = 3\(\ell\)               15\(\ell\) - 5\(\ell\) = 10\(\ell\)

16\(\ell\) + 5\(\ell\) = 21\(\ell\)           35\(\ell\) - 12\(\ell\) = 23\(\ell\)

3\(\ell\) + 2\(\ell\) - 1\(\ell\) = 4\(\ell\)

16\(\ell\) - 4\(\ell\) + 15\(\ell\) = 27\(\ell\).

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

 Tính tổng các số đã cho trong mỗi hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

Bài 3

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Thùng thứ nhất                               : 16l

Thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất : 2l

Thùng thứ hai                               : ... lít ? 

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Bài 4

 Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 29 phiếu