Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2

Bình chọn:
2.9 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

2l + 1l =         15l - 5l =           3l + 2l - 1l = 

16l + 5l =       35l - 12l =       16l - 4l + 15l =

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả.

Cách giải :

2l + 1l = 3l 

15l - 5l = 10l

3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l 

35l - 12l = 23l

16l - 4l + 15l = 27l.

Bài 2

Số?

Phương pháp giải :

 Tính tổng các số đã cho trong mỗi hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải :

a) 6l;              b) 8l;              c) 30l.

Bài 3

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải :

 Tóm tắt

Thùng thứ nhất                               : 16l

Thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất : 2l

Thùng thứ hai                               : ... lít ? 

Cách giải :

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

16 - 2 = 14 (l)

               Đáp số: 14l.

Bài 4

 Thực hành: Đổ 1l nước từ chai 1l sang các cốc như nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 43 SGK Toán 2