Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2. Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu ).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết:

Phương pháp giải:

Đọc và viết các số đã cho.

Vận dụng kiến thức : "l" được đọc là lít.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Tính (theo mẫu):

a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l =                   2l + 2l + 6l =

b) 17l - 6l =                       18l - 5l =                    28l - 4l - 2l =

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 9l + 8l = 17l               15l + 5l = 20l                2l + 2l + 6l = 10l

b) 17l - 6l = 11l              18l - 5l = 13l               28l - 4l - 2l = 22l

Bài 3

Còn bao nhiêu lít?

Phương pháp giải:

 Lấy số lít có ở trong can trừ đi số lít đã rót ra.

Lời giải chi tiết:

b) 10l - 2l  = 8l

c) 20l - 10l = 10l.

Bài 4

Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Lần đầu : 12 l

Lần sau : 15 l

Cả hai : ... l ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước mắm bán được trong lần đầu cộng với số lít nước mắm bán được trong lần sau.

Lời giải chi tiết:

Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

12 + 15 = 27 (l)

Đáp số: 27 lít.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 20 phiếu