Bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 38 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

 

b) 2 + 9 =               3 + 8 =                 4 + 7 =                     5 + 6 =

                               3 + 9 =                4 + 8 =                     5 + 7 =

                                                          4 + 9 =                     5 + 8 = 

                                                                                          5 + 9 =

2. Tính:

 

3. Hoa cân nặng 28kg, Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4. Trong hình bên:

a) Có mấy hình tam giác?

b) Có mấy hình tứ giác?

Lời giải chi tiết

1. a)

9 + 2 = 11              8 + 3 = 11               7 + 4 = 11         6 + 5 = 11     

9 + 3 = 12              8 + 4 = 12               7 + 5 = 12         6 + 6 = 12      

9 + 4 = 13              8 + 5 = 13               7 + 6 = 13

9 + 5 = 14              8 + 6 = 14               7 + 7 = 14

9 + 6 = 15              8 + 7 = 15             

9 + 7 = 16              8 + 8 = 16               

9 + 8 = 17                                                  

9 + 9 = 18

b) 2 + 9 = 11         3 + 8 = 11          4 + 7 = 11    5 + 6 = 11               

                             3 + 9 = 12          4 + 8 = 12    5 + 7 = 12                

                                                       4 + 9 = 13     5 + 8 = 13

                                                                            5 + 9 = 14

2. 

3.

Số kg Mai cân nặng là:

28 + 3 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg

4. 

Ghi số vào hình:

a) Có 3 hình tam giác là : h1; h2; h3.

b) Có 3 hình tứ giác là : h(1,2); h(2,3); h(1,2,3).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng cộng