Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Giải toán theo hình vẽ sau:

Phương pháp giải:

 Muốn tính khối lượng của cả hai bao gạo và bao ngô thì ta lấy khối lượng bao gạo cộng với khối lượng bao ngô.

Lời giải chi tiết:

Học sinh đặt đề toán theo hình vẽ, chẳng hạn: "Bao gạo cân nặng 46kg, bao ngô cân nặng 27kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?"

Bài giải

Cả hai bao cân nặng số ki-lô-gam là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73kg.

Bài 4

Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép cộng các số.

- Chọn phép tính có giá trị bằng 45.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 5 + 35 = 40 ;  40 + 5 = 45;            18 + 27 = 45;  36 + 9 = 45.

Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2 (40+5), quả bóng thứ 3 (18+27), quả bóng thứ 4 (36+9) (tính từ trái sang phải).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 26 phiếu