Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số?

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng lần lượt rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Tháng trước                   : 16 điểm mười

Tháng này nhiều hơn tháng trước : 5 điểm mười

Tháng này                     : ... điểm mười ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số điểm mười của tháng trước cộng với 5 điểm mười. 

Lời giải chi tiết:

Tháng này tổ em có số điểm mười là:

16 + 5 = 21 (điểm mười)

Đáp số: 21 điểm mười.

Bài 4

Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC:

 

Phương pháp giải:

 - Dùng thước kẻ đo độ dài của các đoạn thẳng:

+ Đặt một điểm đầu đoạn thẳng trùng với vạch 0cm; giữ thước dọc theo đoạn thẳng;

+ Điểm kia trùng với vạch nào thì đó là độ dài của đoạn thẳng đó.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AB dài 7cm

Đoạn thẳng BC dài 5cm

Đoạn thẳng AC dài : 7 + 5 = 12cm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 31 phiếu