Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt tính và tính; kết quả của các phép tính.

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Nữ : 27 người

Nam : 18 người

Tất cả : ... người ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số người nữ cộng với số người nam.

Lời giải chi tiết:

Đội trồng rừng có số người là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

Bài 4

Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Nhẩm phép cộng các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu