Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Lấy hai số hạng cộng với nhau rồi điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải:

 Muốn tìm độ dài của đoạn thẳng AB thì ta lấy độ dài của đoạn thẳng CD cộng với 8cm.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn thẳng AB là:

17 + 8 = 25 (cm)

Đáp số: 25cm.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

A. 4            B. 5           C. 6             D. 9

Phương pháp giải:

 Đếm các hình chữ nhật; ghép hình rồi đếm tiếp cho đến hết.

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có các hình chữ nhật là : 1; 2; 3; 4; 1+2; 3+4; 1+4; 2+3; 1+2+3+4.

Vậy có tất cả 9 hình chữ nhật.

Khoanh vào chữ D. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu