Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2. Bài 1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

Cốc : 6 bút chì

Hộp nhiều hơn cốc : 6 bút chì

Hộp : .... bút chì ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số bút chì trong cốc cộng thêm với 2 bút chì nữa.

Cách giải : 

Trong hộp có số bút chì là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

                Đáp số: 8 bút chì.

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

Phương pháp giải :

 Muốn tìm lời giải ta lấy số bưu ảnh của An cộng thêm 3 bưu ảnh nữa.

Cách giải : 

Bình có số bưu ảnh là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

                  Đáp số: 14 bưu ảnh.

Bài 3

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải :

 Muốn tìm số người của đội 2 ta lấy số người của đội 1 cộng thêm 2 người.

Cách giải : 

Đội 2 có số người là:

15 + 2 = 17 (người )

                 Đáp số: 17 người.

Bài 4

Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Phương pháp giải :

a) Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài của đoạn thẳng AB cộng với 2cm.

b) Dùng thước kẻ và bút chì vẽ đoạn thẳng CD với độ dài vừa tìm được ở câu a.

Cách giải :

a) Độ dài của đoạn thẳng CD là:

      10 + 2 = 12 (cm)

                Đáp số: 12cm.

b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng và bút chì.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 25 SGK Toán 2