Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2. Bài 1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì.

Đề bài

1.

 

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: ... bưu ảnh?

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Lời giải chi tiết

1. 

Số bút chì có trong hộp là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số: 8 bút chì.

2.

Số bưu ảnh Bình có là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số: 14 bưu ảnh.

3.

Số người của đội 2 là:

15 + 2 = 17 (người )

Đáp số: 17 người.

4.

a) Độ dài của đoạn thẳng CD là:

10 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 25 SGK Toán 2